ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ιωάννη Στυλιανού 7,
Ισόγειο
Ακρόπολη
2003
ΛΕΜΕΣΟΣ

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 42
Γραφείο 102
Άγιος Ιωάννης,
3065

ΤΗΛΕΦΩΝA

+ 357 99 752884

+ 357 22 262004

+ 357 25 374040

SKYPE

gkliaou.maria